<  Rady pro Březen  >
1  2  3

Zahrada v březnuZačátek jara v zeleninové zahradě


 • V závěru měsíce sázíme ven připravenou sadbu listových druhů (ranný salát, čekanka hlávková, pekingské zelí, dále kedluben nebo třeba raná kapusta a květák). Mladou sadbu určitě přikryjeme netkanou AGRO textilií (obvykle s gramáží 17 g/m2). • Pro výsevy používáme zdravé osivo. Můžeme také použít preventivní zálivku fungicidy (např. Previcur Energy), která sníží výskyt nežádoucího padání klíčních rostlin.


 • Je třeba ošetřit půdu proti plevelům. To znamená zavčas zlikvidovat vzcházející časně jarní plevele (např. rozrazil břečťanolistý), které jinak stihnou ukončit vegetaci dříve, než záhony osadíme. Na holé záhony je možné použít totální herbicidy jako např. Glyfoklasik, nebo Touchdown Quattro
  • Doplňujeme zásoby osiv, které budeme potřebovat v dalších měsících pro další postupné výsevy.


Okrasná zahrada

 • Do pařeniště či skleníčku vyséváme většinu letniček, především aksamitníky, čínské astry, gazánie, hledíky, letní fialy, měsíčky, nevadlec, okrasné tabáky, ostálky a slunečnice. Jednoletý popínavý hrachor vonný a další otužilé letničky jako ostrožku, sluncovku, okrasný mák, iberku či rezedu můžeme vyset přímo na stanoviště.
 • Přepícháme vzešlé letničky, které jsme vseli již v únoru.
 • Muškáty z vlastních výsevů či řízkování nyní přesadíme do květináčů o průměru kolem 10 cm. Dobře zakořeněné řízky je možno přesazovat již do dostatečně vyživených substrátů jako jsou např. AGRO substrát pro pelargonie, FLORIA Muškát, Primaflora
 • Častěji větráme a otužujeme balkonovky. Koncem měsíce je přesadíme a seřízneme.

 • Vyséváme také trvalky, skalničky a dřeviny, které nepotřebují stratifikaci – chladné zimní období podporující klíčení.


 • Ze záhonů trvalek postupně odstraňujeme zimní kryt. Trvalky a traviny seřízneme a záhony vyčistíme. Zbytky zkompostujeme. Záhony přihnojíme uleželým prosátým kompostem nebo minerálním hnojivem. Pokud nemáme vlastní, můžeme použít Zahradnický kompost AGRO a plnohodnotné minerální hnojivo Yaramila komplex s mikroprvky. Musíme to však stihnout než rostliny začnou rašit. Koncem měsíce též dělíme trsy předjarních cibulovin a hlíznatých rostlin jako sněženek a talovníků. Vyjmeme z půdy celý trs a opatrně ho rozdělíme. Listy nestříháme, rostliny po zasazení necháme přirozeně zatáhnout.

 • Postupně podle odolnosti jednotlivých druhů odkryjeme skalku a vřesoviště. Chvojí zatím nelikvidujeme, abychom ho mohli použít, kdyby se náhle změnilo počasí. Skalku vyčistíme od mrtvých rostlin a spadaného listí, mrazem vytažené rostliny zamáčkneme zpět do půdy.
 • Nízké keříky, jako jsou levandule, některé šalvěje nebo svatolíny, hluboce seřízneme. Pokud bychom řez neprovedli, rostliny by od země postupně vyholovaly.
 • Koncem měsíce odstraníme také chvojí od keřových růží a odhrneme zem, kterou byly nakopčené. Stromkové růže uvolníme ze zemního krytu a přivážeme ke kůlům. Růže pohnojíme. Ideální je použít peletovaná organo-minerální hnojiva jako jsou AGORMIN pro růže, nebo FLORIA pro růže
 • Vysazujeme růže na záhony nebo do velkých nádob. Kořeny prostokořenných růží před výsadbou namočíme alespoň na 12 hodin do vody. Při výsadbě dbáme na to aby naočkované místo leželo těsně pod povrchem půdy.
 • Jakmile rozmrzne půda, pokračujeme ve výsadbách dřevin. První vysazujeme prostokořenné listnaté dřeviny, dřeviny pro živé ploty a růže. Rostliny vypěstované v kontejnerech můžeme vysadit později. Na jaře vysázené dřeviny vyžadují větší péči, především pravidelnou zálivku, protože mají kratší dobu na regeneraci kořenového systému.
 • Rozvážeme jehličnany, které jsme chránili před rozvalením sněhem.
 • Je-li sucho, pořádně zalijeme stálezelené dřeviny i rašící cibuloviny.
 • Stříháme živé ploty.
 • Řežeme okrasné keře kvetoucí v létě a na podzim na letošních výhonech. Hluboko též seřízneme dřeviny ozdobné barevnými větvemi, jako jsou svídy a některé vrby.
 • Dokončíme zimní řez stromů. Ošetříme mrazové desky a kmeny poškozené zvěří.
 • Ze zahradního jezírka odstraníme napadané listí, zbytky rostlin a případně i mrtvé ryby a doplníme vodu. S množením vodních a bahenní rostlin počkáme, až se voda ohřeje, v chladné vodě se ujímají pomalu a snadno zahnívají.
 • Položíme záhonové a trávníkové obrubníky a zábrany bránící rozrůstání agresivnějších okrasných rostlin jako například bambusů. Práce uděláme co nejdříve, abychom stihli okolí záhonů upravit a případně dosít trávou. Pokud pokládáme nové obrubníky, můžeme použít Nevidelný obrubník se kterým se velmi jednoduše pracuje.
 • Z trávníku vyhrabeme listí, zbytky loňské trávy a mech. Připravujeme nové trávníky či opravujeme stávající trávníky, na kterých můžeme dosít nevzhledná či poškozená místa koncem měsíce či v dubnu.


 • Březen a duben jsou ideální dobou pro přesazování a dělení pokojových rostlin. Pokojové rostliny začínáme přihnojovat. Začít přihnojovat pokojové rostliny je ideální krystalickým vodorozpustným hnojivem Kristalon START, přesazujeme do dobře vyživených substrátů jako je AGRO pro pokojové rostliny. Pro zelené rostliny jako jsou palmy můžeme použít speciální AGRO substrát pro palmy a zelené rostliny nebo FLORIA
Ovocná zahrada


Nezapomeňte • Přihnojit zakořeněné výsadby stromů a keřů, popř. povápnit půdu, vykazuje-li kyselou reakci. Výjimkou jsou velkoplodé borůvky a brusinky, které nevápníme ani nezavlažujeme vodou s vysokým obsahem uhličitanu vápenatého. Hnojit ovocné stromy můžeme hnojivem AGRO pro ovocné stromy, pro kyselomilné rostliny je možno použít organominerální peletovaná hnojiva Agormin nebo Floria. Pro vápnění je vhodné použít vápenec dolomitický, protože s vápněním zároveň přidáváme důležitý hořčík.
 • Omezit odpařování vody z půdy mulčováním příkmenných pásů pod korunami stromů vhodnou organickou hmotou.


 • Očistit jahodník od starých zaschlých a nemocných lisů a přihnojit jej kompostem, jednosložkovými nebo kombinovanými hnojivy se základními i stopovými prvky. Jahody potřebují pro svůj zdárný růst hodně živin, hnojíme dle dostupných hnojiv buď formou hnojivé zálivky krystalickými hnojivy jako je Kristalon Jahoda, nebo využijeme peletovaných organominerálních hnojiv jako jsou Agromin a Floria
 • Dokončit základní předjarní řez jabloní a hrušní, s ošetřením větších ran proti chorobám vhodnými nátěrovými přípravky nebo kvalitním štěpařským voskem.
 • V teplejších oblastech nebo při oteplení vysadit ovocné dřeviny, pokud jsme tak neučinili na podzim. S broskvoněmi však nespěcháme.
 • Ihned po jarní výsadbě stromky hlouběji ořezat, důkladně zalít a připevnit je ke kůlu.
 • Do poloviny měsíce roubovat nebo přeroubovat hlavní ovocné druhy technikami běžnými v době vegetačního klidu (obyčejná nebo anglická kopulace, sedélkování, roubování na kozí nožku).
eshop