Areál firmy

Jsou určeny pro koncového zákazníka a jeho potřeby, v tomto ohledu je tedy brán zřetel na různé velikosti balení jednotlivých druhů nabízených substrátů a nabízen široký sortiment typů, od základního zahradnického substrátu až po úzce specializované druhy, jako například pro orchideje, kaktusy a jiné. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu, doporučuji v případě zájmu využít možnosti katalogu ke stažení.

lze rozdělit do dvou podskupin a to substráty určené pro pěstitele a substráty realizační. U obou těchto skupin je kladen velký důraz na kvalitu nabízeného sortimentu. Nad kvalitou výrobků dohlíží vlastní laboratoř a akreditovaná laboratoř mateřské společnosti AGRO CS a. s. Základem kvalitního výrobku je kvalitní surovina, proto jsou všechny suroviny podrobeny laboratornímu přezkoušení a teprve poté co jsou shledány vhodnými jsou použity ve výrobním procesu. Stěžejně se jedná o borkované a frézované rašeliny z oblastí Pobaltí, jež jsou dále zpracovávány, důkladně třízeny na jednotlivé frakce a následně pak dle vhodnosti používány. Mezi další suroviny patří kůrový humus, písky, štěrky, perlity, keramzity a liadreny, a široká řada dalších.V případě pěstebních substrátů je vhodná receptura volena dle požadavků zákazníka a nároků pěstované kultury, sortiment realizačních substrátů je téměř stabilní, speciální substrát na přání zákazníka je také možno nabídnout. Profesionální pěstební substráty lze expedovat volně ložené a balené v 75l obalech

Areál firmy

jedná se o drcenou kůru jehličnanů, převážně smrkovou, jež je tříděna do různých velikostních frakcí od 0 – 2 cm až do 8 – 15 cm. Nabídnout lze i kůru částečně fermentovanou, která díky fermentačnímu procesu získává tmavou dekorativní barvu. Velice dekorativní záležitostí je kůra borová nebo modřínová, ta je nabízena v omezeném množství. Vzhledem k přírodnímu původu a estetickému efektu je tento materiál hojně využíván jako finalizační prvek realizací zahrad rodinných domů, nachází také široké uplatnění v oblastech městské zeleně a rekultivací krajiny. Pokud je použita v dostatečné vrstvě je možno estetický efekt doplnit i schopností zabránit prorůstaní plevelů.

eshop