Areál firmy

Historie firmy

Společnost ABEX Substráty a. s. v Žabni působí v oblasti výroby pěstebních substrátů od roku 1997. Zakladatelskými subjekty byly AGRO CS a. s., Říkov, p. Česká Skalice (51%) a Zelený pažit s. r. o. Žabeň (49%). Nyní je jediným vlastníkem společnost AGRO CS a. s., Říkov, p. Česká Skalice

Aktivity firmy

Hlavním odvětvím činnosti společnosti je výroba balených a volně ložených rašelinových substrátů a kůrových mulčů, doplněná obchodními aktivitami a službami spojenými s tímto sortimentem výrobků. Produkce těchto úzce specializovaných materiálů je náročná na manipulační plochy, odborný personál a především na finanční zabezpečení nákupu surovin, které je navíc časově zúženo. Základními výrobními surovinami jsou surové rašeliny a loupaná stromová kůra. Zejména u rašeliny je její nákup časově omezen na období těžby, tedy na letní a podzimní měsíce. Obchodní provázání s firmou AGRO CS, nyní již stoprocentním akcionářem, zabezpečuje odbyt převážné většiny balených výrobků a je spojeno s poskytováním expedičních a skladovacích služeb. Zbývající část produkce je obchodně realizována vlastní prodejnou velkoobchodního charakteru v rámci regionálních zákazníků. Samostatně firma působí v oblasti volně ložených substrátů a mulče určených pro pěstitele a realizační firmy.

Výrobní program

Výrobní proces je založen na úpravě surovin (kůra a rašeliny) a jejich přesném míchání s ostatními komponenty za účelem vytvoření směsi – substrátu, který slouží jako pěstební prostředí rostlin v pěstitelské praxi i v hobby sektoru. Primární úprava surovin probíhá na skladovacích a manipulačním plochách (drcení, prosévání) a připravené suroviny jsou dávkovací a míchací linkou přetvořeny v hotový směsný substrát, jenž lze prodat ve volně loženém stavu profesionálním pěstitelům nebo je veden do balící linky a je zabalen do PE fólie různých rozměrů (10, 20, 50, 80 litrů). Balené substráty jsou uloženy na paletě a po ovinutí připraveny k nakládce do kamionu. V současné době vyrábíme asi 70 druhů různého složení a finálních vlastností (např. pro pokojové, balkónové rostliny, zahradnické substráty apod.). Výroba substrátů je nakládání s přírodními materiály nezatěžuje životní prostředí emisemi ani znečištěním vod, naopak napomáhá návratu organické hmoty do přírodních cyklů. Prodej volně ložených substrátů zaznamenává odklon od odbytu výrobků pro rekultivace a komunální zeleň, naopak se zvýšuje prodeje mulčovacích materiálů a trávníkových substrátů.Areál firmy
Obchodní název ABEX Substráty a.s.
Datum vzniku 22.7.1997
Právní forma akciová společnost
Jediný akcionář AGRO CS a. s.
Říkov, p. Česká Skalice, PSČ 552 03
IČO: 648 29 413
Základní kapitál 1.000.000,- Kč v akciích na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč
IČO 252 73 221
DIČ CZ 25273221
Sídlo firmy Žabeň 203, 739 25 Sviadnov
Registrace Obchodní rejstřík KS Ostrava, oddíl B, vložka 2017
Telefon 558 445051
Fax 558 445068
Předměty činnosti zapsané v obchodním rejstříku ve znění dle novely živn. zákona
  • Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava
  • Balící činnosti
  • Velkoobchod
  • Specializovaný maloobchod
  • Činnost technických poradců v oblasti zemědělství
  • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
  • Nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/
eshop